Kazalar Sonucunda Hakkımız Olan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Trafik kazası sonrasında, kazada zarara uğrayan tarafın karşı taraftan talep edeceği bir takım hak ve alacaklar mevcuttur. Hakların tespiti ve alacakların tahsilinin sağlanması, tarafların anlaşması hali dışında ancak dava yolu ile mümkündür.

Dava Açma Hakkı Olan Kişiler

Trafik kazası sonucunda, kazazedenin, uğradığı zararlar nedeniyle, sorumlu olan gerçek kişi veya tüzel kişilere karşı dava açma hakkı vardır.

Kaza sonucunda, maddi olarak zarara uğrayan kişi, kazazedenin kendisi olabileceği gibi, kazaya maruz kalan kişinin yakını da olabilir. Şöyle ki, ölümlü trafik kazası sonucunda, ölen kişinin desteğinden yoksun kalan yakınları maddi bir zarara uğramış olurlar. Burada ölen kişi açısından, hayatını kaybetmiş olmak gibi bir zarar söz konusu olsa da bu durumda tazminat alacaklısı ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler olacaktır.

Kaza sonucunda maddi ve manevi olarak zarara uğrayan kişiler maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.

Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası, kaza sonucunda, kaza sebebi ile maddi olarak zarara uğrayan herkes tarafından açılabilen bir davadır. Dava açma hakkına sahip olan kişi kazda kusursuz olan veya karşı tarafa göre daha az kusuru olan taraftır. Buna göre kusuru ile kazaya sebebiyet veren kişinin dava açma hakkı yoktur.

Maddi Tazminat Örnekleri

Maddi tazminat kapsamına, kaza sebebi ile uğranılan her türlü maddi zarar girer.

Örneğin;

  • Kaza yaralanmaya sebep olmuşsa, tedavi giderleri.
  • Tedavi için katlanılmak zorunda kalınan seyahat masrafları
  • Kaza sonucunda iş ve güç kaybı söz konusu olmuşsa, bu durumdan kaynaklanan maddi zararlar.
  • Kazaya uğrayan kişinin, kaza sonrası çalışamaması nedeniyle maddi zarara uğrayan yakınları
  • Ölümlü trafik kazası sonucunda, ölenin desteğinden yoksun kalanların uğradığı zarar.
  • Kaza sebebiyle bedende kalıcı bir hasar meydana gelmişse bu nedenle uğranılan zararlar.

Kaza sonucunda, kaza sebebiyle uğranılan her maddi zarar için maddi tazminat davası açılabilir.

Manevi Tazminat Davası

Kaza sonucunda yaşanan durumlar nedeni ile sadece maddi zarar doğmaz. Kişiler, kaza sebebiyle aynı zamanda manevi zararlara da katlanmak zorunda kalabilirler. Kaza sebebiyle kazaya uğrayan kişi manevi olarak zarar görebileceği gibi, bu kişinin kaza sebebiyle yaralanması veya ölmesinden dolayı yakınları da manevi olarak zarar görebilir. Manevi tazminat talep hakkı, kazaya maruz kalarak manevi olarak zarar gören kişiye ve kaza sonucunda yaralanan veya ölenin desteğinden yoksun kalan yakınlara aittir.

Nekadartazminatalirim.net

Nekadartazminatalirim.net Trafik Hasar tarafından, trafik kazaları sebebiyle hak kazanıldığı halde alınamayan ve tahsil edilemeyen hak ve alacakların elde edilmesi ve sigorta kapsamında kalan kayıp ve zararların giderilmesine yardımcı olunması amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Nekadartazminatalirim.net Trafik Hasar, trafik kazası tazminat hesaplama konusunda da danışmanlık hizmeti sunar, deneyimli bir ekip ve alanında uzman kişilerle çalışarak faaliyet gösterir. Ev, iş yeri sigortaları ile deprem, yangın, taşımacılık, ferdi kaza ve tarım sigortaları kapsamında kalan zararların giderilmesi konusunda da hizmet sunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.