anlasmali-bosanma

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanmalarda düzenlenen ve deneyimli bir hukukçu nezaretinde düzenlendiği takdirde boşanmanın oldukça kısa sürede netice vermesini sağlayan ve yine anlaşmalı boşanma protokolü ile yasal hakların ve menfaatlerin korunması amaçlanan anlaşma belgesidir. Türk Medeni Kanunu’nun içerisinde yer alan Aile Hukuku, 4 bölüm halinde incelenir. Evlenme ile birlikte evliliğin genel hükümleri ve eşler arasındaki mal rejiminin yanı sıra boşanma konusu da bu kapsamda ele alınır. Boşanma konusunun içerisinde yer alan anlaşmalı boşanma protokolü eşlerin asgari müştereklerde ortak kararlar alabildiği durumlarda uygulanmaktadır. Boşanmanın mali sonuçlarını ve çocukların durumlarını düzenleyen anlaşmalı boşanma protokolü usulünü uygun biçimde düzenlenmeli ve muğlak ifadelerden arınmış olmalıdır.

Türk Medeni Kanunu’na göre evliliğin sonlandırılabilmesi için boşanma sürecinin tamamlanması gereklidir. Boşanma kavramı, eşlerin evlenme ile kazandıkları statülerde değişiklikler oluşmasına yol açar.

  • Boşanma ile birlikte tarafların ve çocukların hukuki ve ekonomik yaşamlarında oluşan değişimler eşlerin anlaşması durumunda istenilen biçimde şekillendirilebilir. Bunun yanı sıra bir avukat vasıtası ile temsil edilmek bu davalar açısından önemlidir. Yasal hakların muhafazası için alanında yetkin bir boşanma avukatı istenilen sonuçların elde edilmesi için gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma kavramı eşlerin yaşarken kanunda öngörülen bir sebebe dayanmak sureti ile evlilik birliğini sona erdirmek istemesi ile uygulanır. Kanun koyucu evlilik kararı alınacağı zaman bireylerin kendi özgür iradeleri ile hareket etmesine izin verir. Boşanma davaları ile ilgili olarak merak edilenler arasında birçok soru yer alır. Bunlardan biri de anlaşmalı boşanma protokolü nedir? Şeklindedir.

Evlilik kararını alırken özgür olan bireyler boşanmak istediklerinde bunu hukuki yollarla sonlandırmak zorundadır. Bunda etkili olan nedenler ise ailenin toplumun temel yapı taşı olmasıdır. Toplumu meydana getiren aile kavramının zarar görmemesi için kanun koyucu boşanma kararı alan kişileri mahkemeye müracaat etmek zorunda bırakır.

  • Hukuki yollara başvurmak durumunda kalan tarafların ise alanında deneyim sahibi bir anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile temsil edilmesi hak kayıplarını engellemek açısından gereklidir. Bundan dolayı da sosyal bir problem olma özelliğine sahip olan boşanmanın istenilen biçimde gerçekleşmesi için hukuki danışmanlık almak kaçınılmaz olur.
  • Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülür. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların ortak bir karar aldığı görülürken çeşitli konularda anlaşmaya vardıkları bir belge ile mahkemeye başvururlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma gerekçeleri özel ve genel sebepler olarak iki başlık altında ele alınır. Özel sebepler arasında; zina, cana kast, onur kırıcı davranış, küçük düşürme, haysiyetsiz yaşam, terk, akıl hastalığı yer alır. Kişiler anlaşarak ayrılmaya karar verdiklerinde kendi aralarında bir protokol yaparak dava sürecini hızlandırabilirler. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır? Merak edildiğinde ise bir boşanma avukatı aracılığı ile bu işlemler yapılabilir.

Genel boşanma sebepleri olarak adlandırılan; evlilik birliğinin temelden sarsılması, eşlerin boşanma konusunda ortak karara sahip olması, ortak yaşamın yeniden tesis edilememesi gibi nedenler de boşanma davalarında gerekçe gösterilebilir.

Anlaşmalı boşanma davası için protokol hazırlanacağı zaman tarafların tüm konularda net olması gerekir. Hazırlanan belge tarafların iradesini yansıtacağından en ince ayrıntısına kadar tüm detayların ele alınması gerekirken sonradan oluşabilecek istenmeyen durumlara da mahal vermemelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mahkemeye sunulacak olan anlaşmalı boşanma protokolünün uygun bulunması durumunda kabul edilmesi mümkün olur. Bundan dolayı da anlaşmalı boşanma protokolünde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

İrade dışı ortaya çıkacak bir durumda, mahkemece kabul edilen bir protokol üzerinde değişikliğe gidilmesi mümkün olmayacağından bu belgenin başlangıç aşamasında iyi düşünülerek hazırlanması gerekir. Boşanma protokolünün kabul edilmesi ve karara geçirilmesi ile üzerinde değişiklik yapılması söz konusu olmaz.

Bundan dolayı da hazırlanma süreçlerinde boşanma avukatı ile hareket edilmesi tarafların menfaatleri açısından gereklidir. Hazırlanan dilekçenin dava açılırken mahkemeye sunulması gerekirken bu işlemlerin bir avukat aracılığı ile yapılması önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir Nasıl Hazırlanır?

Türk Medeni Kanunu’na göre evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekirken eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğer eşin açtığı davayı kabul etmesi durumunda evlilik birliğinin temelden sarsıldığı düşünülür. Bu durumda da anlaşma yolu ile boşanmak mümkün olur. Anlaşmalı boşanma dilekçesi nedir nasıl hazırlanır? Araştırıldığında bu konuda tüm detayların atlanmadan ele alınması gerekir.

Tarafların iradelerini serbestçe açıklamış olması gerekirken hâkimin de buna kanaat getirmesi istenir. Eşler arasında hazırlanacak olan protokolde tarafların ad, soyad bilgilerinin yanı sıra adres bilgilerinin de yer alması istenir.

Protokolde yer alması gereken tarafların hür iradeleri ile hareket etmesidir. Baskı ve zorlamaya maruz kalınmadan hazırlanmış olması gereken bu tür bir protokolün hâkimi ikna edici nitelikte olması beklenir. Bundan dolayı da hazırlanma aşamasında boşanma avukatı ile birlikte hareket edilmesi kişi haklarının korunabilmesi açısından önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Önemi

Boşanma protokolü olarak adlandırılan anlaşma, eşlerin çocuklar ve parasal konularda asgari müştereklerde anlaşmasını içerir. Kanuna göre evliliğin en az bir yıldır devam ediyor olması anlaşmalı boşanma protokolünün yapılabilmesi için zorunludur. Anlaşmalı boşanma davası söz konusu olduğunda avukatın önemi eşlerin haklarının korunması için dikkate alınmalıdır.

Bu tür davalarda eşlerin davayı birlikte açması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi gerekir. Davalı davacı aynı anda hâkim huzurunda bulunarak özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini beyan etmek zorundadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında bir boşanma protokolü hazırlanması zorunludur. Bu belgede yer alan bilgiler ise; velayet konusunda tarafların aldığı kararlar, iştirak nafakası verecek tarafın ödeyeceği tutar, malların paylaşımı hususu, yoksulluk nafakasına dair alınan kararlar, ziynet alacağı konusu, maddi ve manevi tazminat hususu, mahkeme masrafları konusudur.

  • Boşanma avukatı ile hazırlanması gereken bu tür bir protokol sayesinde tarafların kısa sürede boşanabilmesi mümkün olurken hâkimin protokolde yer alan bilgilerin doğruluğuna dair kanaat oluşturması gerekir.
  • Protokolde tarafların ad, soyad ve imzalarının yanı sıra adres bilgilerinin de bulunması gerekir. Bu tür davalarda kişi hak kayıplarının yaşanmaması açısından avukat aracılığı ile temsil edilmek önemlidir. Avukatlar savunma makamı olarak hukuki süreçlerde yer alan meslek mensuplarıdır.
  • Hukukun bilimsel bir disiplin olması ve kendine özgü bir dile sahip olması nedeniyle anlaşılması karmaşıktır. Kişilerin haklarını doğru anlayabilmeleri için bu konuda bir danışmanlık almaları menfaatleri gereği önerilen bir durumdur.
  • Bundan dolayı da avukat aracılığı ile temsil edilen bir kişinin haklarının istenilen şekilde temin edilmesi mümkün olur. Boşanma davaları anlaşmalı olması durumunda kısa sürede neticelenebilirken çekişmeli bir boşanma davasında ise süreç daha farklı şekilde ilerlemektedir. Her iki türde gerçekleşecek bir boşanma davası açısından da hukuki danışmanlık almak hem zaman kaybı hem de hak kaybı yaşamamak açısından gereklidir.
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.