Gizlilik Politikası

Yönetim, işbu Gizlilik Bildirimi vasıtasıyla Üyelerinin ve Kullanıcılarının gizliliğini korumak amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu bildirim dahilinde aşağıda belirtilen bu ilkeler Site ve tüm alt alan adlarında kişisel ya da kişisel olmayan veri toplanması ve kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiştir. Site Üyeleri ve Kullanıcıları belirtilen bu ilkelerin tümünü peşinen kabul ederler.
Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soy isim, firma bilgileri, IP adresi, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi veya Kullanıcı ve Üyeleri tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içerebilir. Yönetim, işbu Gizlilik Bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Yönetimin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Üyelerin kendileriyle ilgili (ad, soyad, kurum bilgileri, telefon, posta adresi ve/veya e-posta adresi ve benzeri gibi) bazı kişisel bilgileri site üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle Yönetime iletmeleri gerekebilir. Yönetim, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bu türden bilgileri reklam ve pazarlama veya benzeri amaçlarla ortaklık ilişkisi içinde olduğu, olacağı ya da olmadığı şirketlerle ve sair üçüncü kişilerle paylaşabilir ya da kendisi dilediği şekilde kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcılar ve Üyelerle iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilecektir.
Yönetim, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye yetkisiz ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.
Yönetim tarafından talep edilen bu türden bilgilerin dışında da Üyeler ile Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak otomatik ya da başkaca şekilde elde edilen ya da tespit edilen IP numarası gibi bilgiler; Yönetim ve işbirliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Kullanıcı Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi ve diğer Site belgeleri ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.
Yönetim, Site dâhilinde başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Yönetimin bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki bildirim, politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yönetim, Kullanıcılar, Üyeler ve bu kişilerin Siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığını (çerez) kullanarak elde edebilir. Bu çerez adı verilen dosyacıklar, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur.
Yönetim, işbu Gizlilik Bildiriminde belirtilen genel hükümler dışında da Kullanıcılara ve Üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Yönetim aşağıda sayılan durumlarda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Üye ve Kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşacaktır;
· Yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak,
· Yönetim Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi ile eklerinin gereklerini yerine getirmek,
· Yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla
Kullanıcılar ve Üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olması.
Yönetim, işbu Gizlilik Bildirimi hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir ve değişiklikleri Sitede gösterir. Yönetimin değişiklik yaptığı Gizlilik Bildirimi hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.
Her Kullanıcı, işbu Websitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

www.enestalha.com Yönetimi